© Bert Vervoort

NIEUWS --- NIEUWS --- NIEUWS --- NIEUWS --- NIEUWS --- NIEUWS --- NIEUWS --- NIEUWS

Publicatiedatum: 10-03-2017

Symposium Vlechtheggen en Heggenvleggen in Schijndel

De afgelopen jaren is een kostbaar onderdeel van de cultuurhistorie in Noord-Brabant en Limburg nieuw leven ingeblazen: het oude ambacht van het heggenvlechten. In het project ‘Herleving van het vlechtheggenambacht’ zijn deelnemers via cursussen opgeleid tot volwaardige heggenvlechters; de deelnemende groepen hebben inmiddels heggen geplant om op termijn een eigen vlechtheg te kunnen realiseren. Met een symposium op vrijdagmiddag 31 maart 2017 in De Schaapskooi in Schijndel sluiten we dit project officieel af. We nodigen je graag uit om daar bij te zijn.

Programma

Op het programma staan onder meer boeiende lezingen over het belang van heggen voor de flora, fauna en cultuurhistorie. Ook de projectresultaten worden hier toegelicht. Dat het heggenvlechten op andere plaatsen in het zuiden van Nederland eveneens in opmars is, laat de aandacht voor de Maasheggen zien: op het symposium vindt een officieel moment plaats rond de uitreiking van een oorkonde, waarmee het ‘Maasheggenvlechten’ op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed wordt geplaatst. Verder demonstreren diverse teams van heggenvlechters de traditionele techniek van het eeuwenoude ambacht. Tot slot staan diverse landschapsorganisaties voor je klaar om je te ontvangen op hun informatiestands.

Aanmelden

Om deel te nemen aan het symposium stuur je voor 24 maart een email naar communicatie@hetgroenewoud.com.Vermeld hierin je e-mail, voor- en achternaam en de organisatie die je vertegenwoordigt.

Je bent van harte welkom!

De volledige uitnodiging (in PDF) kunt u hier downloaden.

Project Terugkeer van de vlechtheg
Er is nu een unieke mogelijkheid voor de terugkeer van heggen en het oude ambacht van heggenvlechten in uw eigen streek. Door het starten van een eigen 'Vlechtheggenproject' levert u een bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit en een stukje cultuurhistorisch karakter. De kennis en ervaring opgedaan in ons project “Vlechtheggen in Het Groene Woud” willen wij graag met u delen.

Ons project "Vlechtheggen in Het Groene Woud"
In 2011 hebben wij het project “Vlechtheggen in Het Groene Woud” gestart om de vlechtheg in onze streek te stimuleren. In het kader van dit project kreeg elke deelnemende natuurwerkgroep een cursus, plantmateriaal en gereedschap om een eigen vlechtheg aan te leggen en te onderhouden. Naar aanleiding van het succes van het project heeft de organisatie besloten ook andere groepen te laten profiteren van de opgedane kennis, ervaringen en cursusmateriaal”.

Historie van de vlechtheggen
Ca. 100 jaar geleden kwamen in Nederland nog overal vlechtheggen voor. Deze heggen werden gevlochten om het vee in de wei of buiten de akker te houden. We weten eigenlijk weinig meer van dit oude ambacht want de vlechttechniek raakte overbodig door de komst van het prikkeldraad en de laatste ambachtslieden zijn bijna allen gestorven. Met het verdwijnen van de vlechtheggen ging een stuk streekgebonden cultuurhistorie voorgoed verloren en verdween ook de flora en fauna die hierin haar leefgebied had.

Subsidiemogelijkheden
Momenteel zijn er subsidiemogelijkheden voor dit soort kleinschalige projecten via een nieuwe landelijke regeling. Omdat het subsidiebedrag gelimiteerd is, zijn lage projectkosten belangrijk en kunt u dus profiteren van het voorwerk in Het Groene Woud. Een ideaal moment voor werkgroepen om nu samen te starten met vlechtheggen.

Nieuwe vlechtheggen
Op enkele plaatsen in Nederland wordt al hard gewerkt aan het herstel van vlechtheggen. Daar worden jaarlijks heggen aangelegd of weer gevlochten op de traditionele wijze. Naast ons project gebeurd dit langs de Maas en IJssel. Het jaarlijks terugkerend Nationaal Kampioenschap Maasheggenvlechten is uitgegroeid tot en van de grootste landschapsevenementen van Nederland. Ook pleitten wij voor het behoud van onze traditionele vlechtmethodes als reactie op de introductie van buitenlandse vlechtstijlen.

Informatie
In de folder leest u meer over het project "De terugkeer van de vlechtheg". Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van ons projectteam.

Stichting Het Roois Landschap
Stichting de Brabantse Boerderij